Sandbox

Follow Us

Kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Taksim catering olarak kişisel verilerinizin korunması hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz Isbu "Aydınlatma Metni ; Masuk yemek Taksim catering olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla KVK da yer alan Veri sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.ve ilgili kişinin hakları 11.maddesi çercevesinde ;hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecegi kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK nın 11 maddesinde sayılan diger haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz firmamızca elde edilmis edilecek yada firmamızca paylaştığımız paylaşacağımız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri)aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanunda ön görülen şekillerde firmamızca işleneceği ve bilgilerinizin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi kaydedilmesi depolanması muhafaza edilmesi degıstirilmesi açıklanması aktarılması elde edinebilir hale getirimesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerini işlenmesi *anlamına geldiğini bilginize sunarız Maşuk yemek Taksim catering mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek saklaya bilecek güncelleye bilecek üçüncü kişilere açıklayabilecek devrede bilecek sınıflandırabilecek ve isliyebilecekdir.

 

KİŞİSEL TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE KANUNİ SEBEBLER

 

Kişisel verileriniz maşuk yemek Taksim catering asağıda ayrıntıyla belirtilen kanallar üzerinden otomatik yada otomatik olmayan yollarla elektronik veya sözlü ve yazılı olarak toplıyabilmekde ve ilgili mevzuat gereğince yasal sureler içerisinde korunmaktadır

* is ortağımız olan catering firmaları üzerinden yapılan işlemler

* bire bir yüz yuze yapılan görüşmeler ,kartvizit paylaşımı ,telefonla yapılan ğörüşmeler

* internet sitesi ,@-posta, mobil uygulamaları dahil ücücü sahıslara ait dijital platform ve mercalar veya yazılım üzerinden

* Anlasmalı oldugumuz aracılık ,danısmanlık ,hizmet faaliyetlerini yüruttüğümüz sirketler veya sahıslar

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

 

İlgili kanunun 11 maddesine göre haklarınız

*kisisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

*kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

*kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

*yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin üçünçü kişileri bilme

*kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

*ilgili kanunun 7 ncı maddede öngörülen şartlar çercevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

*Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı ücüncü kişilere bildirilmesini isteme

*islenen verilerin nüshasının otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi alehine bir sonucun ortaya çıknasına itiraz etme

*kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde yasal zorunluluk gereği yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecekdir KVKK nın düzenmeleri gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca asagida belirtilen kanallar aracılığı ile maşuk yemek Taksim catering e iletebilirsiniz Basvurunuzu yazılı olarak ķüçük piyale mh zincirli kuyu cad kürekçi çıkmazı no 9/b kasımpasa istanbul adresine kimliğinizi tespit edecek belgeler ile bizzat elden yada posta ile imzalı olarak iletebilir yada mail adresi yazılacak adresine eloktronik pista ile göndere bilirsiniz.

1000+

PROJE

1100+

İSTİHDAM

10 YIL

TECRÜBE

13

YIL

4

KITA

4

SEKTÖR

1000

PROJE

1000

İSTİHDAM

İlgili Sayfalar